top of page

Innkalling til årsmøte i Moss kajakklubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Moss kajakklubb.

Årsmøtet avholdes Digitalt på Googe meet 02.05.2021 kl 18.00 med styret tilstede i klubbens lokaler. Link til teams møtet er nederst i dette innlegget.

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 04.04.2021 til admin@mosskajakklubb.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre hjemmesider under dokumenter, link til denne siden er: https://www.mosskajakklubb.com/dokumenter.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Moss kajakklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Moss kajakklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte kontakt Henrik Norum-johansen på telefon: 97 96 66 63 eller admin@mosskajakklubb.com


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

 

Henrik Norum-Johansen 

Leder Moss Kajakklubb

admin@mosskajakklubb - Tlf: 97966663

Bli med i møtet ved å klikke på denne linken: meet.google.com/iof-yqvi-vqg

Hvis du vil bli med via telefon i stedet, kan du ringe (NO) +47 23 88 33 91 og skrive inn denne PIN-koden: 575 751 413#

Flere telefonnumre: https://tel.meet/iof-yqvi-vqg?pin=4846730800734

bottom of page