top of page

Internkontroll / HMS i MKK

I vår klubb har vi en sikkerhets- og trygghetskultur. Dette du ser her er vårt dokumenterte system for HMS (internkontroll) og produktkontroll.

Vi er en frivillig virksomhet som tilbyr forbrukertjenester i Norge og vi plikter å vise aktsomhet og «treffe rimelige tiltak» for å ivareta brukernes helse og sikkerhet. Vi oppfyller følgende:

  • Opplysningsplikt

  • Aktsomhetsplikt

  • Kunnskapsplikt

  • Plikt til risikoanalyse og forebyggende tiltak

Opplysningsplikt: Vi stiller krav til at aktivitetsledere og turkoordinatorer skal gi tilstrekkelig av opplysninger om arrangementene og vi opplyser om risiko og tiltak forbundet med ulike typer kurs/treninger/turer på våre HMS-ark.

Aktsomhetsplikt: Vi er konservative og aktsomme ved gjennomføring av arrangement særlig i tilfelle der mindre erfarne deltar. Vi har også plikt til å avvise deltakelse på hele eller deler av arrangementet dersom vi anser deltakeren for mindre kompetent enn det som kreves.

Kunnskapsplikt: Vi driver systematiske kompetansebyggende tiltak for ledere, instruktører og medlemmer, ved regulære aktiviteter, kurs og samlinger. Vi har en kultur for sikkerhet der vi også deler på erfaring og kompetanse på en uformell måte.

 

Plikt til risikoanalyse og forebyggende tiltak: Vi har etablert et HMS-system. Dette inneholder blant annet et sett av HMS-ark som omfatter (per 2017) de fleste av våre typer arrangement. HMS-systemet befinner seg lett tilgjengelig på vår interne webside samt en fysisk kopi i perm der medlemmene registrerer seg ut/inn ved padlinger.

Selv om vi i liten grad har vært utsatt for ulykker må vi innse at padling på alle nivåer vil inneholde et risikoelement. I denne forbindelse utvikler og vedlikeholder vi et sett med formaninger, regler eller instrukser for aktører på forskjellig nivå. Nedenfor gjengis de oppfordringer vi har både til klubbens ordinære medlemmer og til hvem som helst ellers som er innom disse sidene.
Klubbens aktivitetsledere gjennomgår forøvrig et solid kursopplegg. Dette innebærer at sikkerheten regnes som godt ivaretatt både på grunnkursene vi tilbyr og på klubbens organiserte turer.
 
Når du leser dette så husk at det viktigste tross alt er å ha en meningsfylt fritidssyssel, og at reglene ikke er ment å være til hinder for dette.

113 - Når ringer du?

 

Ved mistanke om, usikkerhet rundt eller observasjon av symptomer på livs/helsetruende medisinsk situasjon skal 113 kontaktes. Få padler på land. Utøv førstehjelp. Ved alvorlig nødsituasjon, kontakt hjelp: Medisinsk hjelp: 113 , Politi: 112


Det er ofte liten vits å spørre vedkommende som har symptomer da de fleste erfaringsmessig vil komme til å synes de er til bryderi. Det kan være en belastning for de i seg selv å bli spurt, informer de heller om at 113 vil bli kontaktet. Dersom vedkommende som har symptomer motsetter seg kontakt med 113 skal dette ignoreres. 

Kontakt med 113 igangsetter ikke umiddelbart en større redningsaksjon, og er i første omgang kontakt med medisinsk personell som er bedre skikket til å vurdere medisinsk tilstand og grad av hast enn du eller vedkommende med symptomer er i stand til.

Er du i tvil .. .så er du egentlig ikke i tvil; da ringer du.

Avvik eller uønsket hendelse?


At avvik er når noe ikke går som det skal. Ett annet ord for avvik ar uønsket hendelse. For at våre rutiner og vår kunnskap skal bli bedre, må avvik/hendelser rapporteres.

Men når er noe en uønsket hendelse? Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Noen ganger er det opplagt (ved skade, telefon til 113 osv). Andre ganger mindre opplagt, f.eks. ved en velt. En velt kan være et avvik, avhengig av omstendighetene. 

Det er bedre å rapportere en gang for mye enn en gang for lite. Ved tvil, skal det rapporteres.

Prosedyre:
Når det skjer et avvik (uønsket hendelse), skal dette rapporteres. Rapporten skal sendes både til HMS ansvarlig og leder for MKK.  For rapportering brukes avviksskjemaet.

bottom of page