top of page

Hvem er en trygg padler?

Padlestigen og ferdigheter

Ferdigheter

Ingen bakgrunnskunnskap.

Vanskelighetsnivå

Padling i svømmeavstand til land under oppsyn av andre. Bruker ikke spruttrekk.

Ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter i
grunnleggende sikkerhetsteknikker
og padleteknikker. Kan velte uten å
få panikk.

Vanskelighetsnivå

Padling i grupper langs land. Teste ut
ferdigheter under varierende forhold i
trygge omgivelser.

Ferdigheter

Inngående kunnskap om naturgitte
forhold, vær, vind, sjø, strøm og
virkningene av disse på kajakken
og padleren. Padler defensivt ut fra
forholdene.

Vanskelighetsnivå

Padle i grupper, kan foreta kortere
kryssinger. Solopadling langs land.

Ferdigheter

God padleteknikk, støttetak
fungerer under vanskelige
padleforhold. Redningsteknikkene
fungerer svært godt.

Vanskelighetsnivå

Lengre turer i gruppe, kortere soloturer. Krevende teknikktrening under vanskelige forhold

Ferdigheter

Eskimorulla sitter under alle
padlbare forhold

Vanskelighetsnivå

Lengre soloturer, (men det er fremdeles
artigst å padle langs land sammen med
andre).

bottom of page