• Bjorn Bergenheim

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MOSS KAJAKKLUBB - 2018Tid: Onsdag 14. mars - kl.18:00

Sted: Klubbhuset

Saksliste:

 1. Åpning ved styrets leder

 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til signering av protokoll

 3. Godkjenne de stemmeberettigede fremmøtte medlemmer

 4. Godkjenne saksliste - innkalling

 5. Behandle - godkjenne årsberetningen 2017

 6. Behandle - godkjenne regnskap 2017

 7. Behandle - godkjenne innkomne forslag og saker

 8. Fastsette medlemskontingent for 2018

 9. Budsjett 2018

 10. Valg av medlemmer til styret etter innstilling fra valgkomiteen

 11. Valg av to revisorer

 12. Valg av valgkomite etter innstilling fra styret

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen 1. mars.

Vi ønsker dere alle velkommen til MKK’s årsmøte.

Saksdokumentene finnes på klubbens nettsider fra 7. mars.

Gå inn på mosskajakklubb.com og klikk på OM OSS/DOKUMENTER og på overskriften ”Dokumenter fra styret 2018” Da finner du listen over dokumenter som alle har samme passord (mkk) som må skrives inn når du forsøker å åpne dem.

Med hilsen

Moss Kajakklubb

Lisa Johansen

Leder

#MKK

1 visning

OM OSS

Gjennom medlemskap i Moss Kajakklubb kommer du i godt selskap med glade padlere. Du får tilgang til klubbhuset i underetasjen i Rundhuset i Nesparken med bryggeanlegg, garderober, båthall, treningsutstyr og klubbrom – du kan låne klubbens båter, være med på organisert trening og delta i konkurranser.

Du får selvfølgelig muligheten for å prøve litt, før du eventuelt melder deg inn. Vi arrangerer kurs og kajakkskole når vi har mange nok deltakere og vi har kapasitet for dette. Ta kontakt med kursansvarlig for spørsmål om kurs.

 • Grey Facebook Icon
 • Instagram - Grey Circle
0