INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MOSS KAJAKKLUBB - 2019

February 12, 2019

 

Tid:  Torsdag 21. mars  - kl.18:00                  

Sted:  Klubbhuset

 

Saksliste:

 

1:         Åpning ved styrets leder

2:         Valg av møteleder, referent og
             2 medlemmer til signering av protokoll

3:         Godkjenne de stemmeberettigede fremmøtte medlemmer

4:         Godkjenne saksliste - innkalling

5:         Behandle - godkjenne årsberetningen 2018

6:         Behandle - godkjenne regnskap 2018

7:         Behandle - godkjenne innkomne forslag og saker

8:         Fastsette medlemskontingent for 2019

9:         Budsjett 2019

10:       Valg av medlemmer til styret etter innstilling fra valgkomiteen

11:       Valg av to revisorer

12:        Valg av valgkomite etter innstilling fra styret

 

 

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen 1. mars.

 

Vi ønsker dere alle velkommen til MKK’s årsmøte.

 

Saksdokumentene finnes på klubbens nettsider fra 7. mars.

Gå inn på mosskajakklubb.com og klikk på KLUBBSTOFF og på overskriften ”Årsmøtedokumenter 2019”. Da finner du listen over dokumenter som alle har samme passord (mkk) som må skrives inn når du forsøker å åpne dem.

 

 

 

Med hilsen

Moss Kajakklubb

 

 

Lisa Johansen

Leder

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalgte innlegg

Tid:  Torsdag 21. mars  - kl.18:00                  

Ste...

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MOSS KAJAKKLUBB - 2019

February 12, 2019

1/10
Please reload

Siste innlegg

January 14, 2019