top of page

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MOSS KAJAKKLUBB - 2019


Tid: Torsdag 21. mars - kl.18:00

Sted: Klubbhuset

Saksliste:

1: Åpning ved styrets leder

2: Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til signering av protokoll

3: Godkjenne de stemmeberettigede fremmøtte medlemmer

4: Godkjenne saksliste - innkalling

5: Behandle - godkjenne årsberetningen 2018

6: Behandle - godkjenne regnskap 2018

7: Behandle - godkjenne innkomne forslag og saker

8: Fastsette medlemskontingent for 2019

9: Budsjett 2019

10: Valg av medlemmer til styret etter innstilling fra valgkomiteen

11: Valg av to revisorer

12: Valg av valgkomite etter innstilling fra styret

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen 1. mars.

Vi ønsker dere alle velkommen til MKK’s årsmøte.

Saksdokumentene ligger ute nå under Om Oss / Dokumenter.


Gå inn på mosskajakklubb.com og klikk på KLUBBSTOFF og på overskriften ”Årsmøtedokumenter 2019”. Da finner du listen over dokumenter som alle har samme passord (mkk) som må skrives inn når du forsøker å åpne dem.


Med hilsen

Moss Kajakklubb

Lisa Johansen

Leder


Utvalgte innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk med Tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page