top of page

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MOSS KAJAKKLUBB - 2020


Tid: Onsdag 18. mars - kl.18:00

Sted: Klubbhuset


Saksliste:

1: Åpning ved styrets leder

2: Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til signering av protokoll

3: Godkjenne de stemmeberettigede fremmøtte medlemmer

4: Godkjenne saksliste - innkalling

5: Behandle - godkjenne årsberetningen 2019

6: Behandle - godkjenne regnskap 2019

7: Behandle - godkjenne innkomne forslag og saker

8: Fastsette medlemskontingent for 2020

9: Budsjett 2020

10: Valg av medlemmer til styret etter innstilling fra valgkomiteen

11: Valg av to revisorer

12: Valg av valgkomite etter innstilling fra styret


Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen 1. mars.

Vi ønsker dere alle velkommen til MKK’s årsmøte.


Saksdokumentene finnes på klubbens nettsider fra 11. mars.

Gå inn på mosskajakklubb.com og klikk på KLUBBSTOFF og på overskriften


”Årsmøtedokumenter 2020”. Da finner du listen over dokumenter som alle har samme passord (mkk) som må skrives inn når du forsøker å åpne dem.


Med hilsen

Moss Kajakklubb

Lisa Johansen

Leder

Utvalgte innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk med Tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page