• Bjorn Bergenheim

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MOSS KAJAKKLUBB - 2019

Oppdatert: 13. mars 2019


Tid: Torsdag 21. mars - kl.18:00

Sted: Klubbhuset

Saksliste:

1: Åpning ved styrets leder

2: Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til signering av protokoll

3: Godkjenne de stemmeberettigede fremmøtte medlemmer

4: Godkjenne saksliste - innkalling

5: Behandle - godkjenne årsberetningen 2018

6: Behandle - godkjenne regnskap 2018

7: Behandle - godkjenne innkomne forslag og saker

8: Fastsette medlemskontingent for 2019

9: Budsjett 2019

10: Valg av medlemmer til styret etter innstilling fra valgkomiteen

11: Valg av to revisorer

12: Valg av valgkomite etter innstilling fra styret

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen 1. mars.

Vi ønsker dere alle velkommen til MKK’s årsmøte.

Saksdokumentene ligger ute nå under Om Oss / Dokumenter.


Gå inn på mosskajakklubb.com og klikk på KLUBBSTOFF og på overskriften ”Årsmøtedokumenter 2019”. Da finner du listen over dokumenter som alle har samme passord (mkk) som må skrives inn når du forsøker å åpne dem.


Med hilsen

Moss Kajakklubb

Lisa Johansen

Leder


7 visninger

OM OSS

Gjennom medlemskap i Moss Kajakklubb kommer du i godt selskap med glade padlere. Du får tilgang til klubbhuset i underetasjen i Rundhuset i Nesparken med bryggeanlegg, garderober, båthall, treningsutstyr og klubbrom – du kan låne klubbens båter, være med på organisert trening og delta i konkurranser.

Du får selvfølgelig muligheten for å prøve litt, før du eventuelt melder deg inn. Vi arrangerer kurs og kajakkskole når vi har mange nok deltakere og vi har kapasitet for dette. Ta kontakt med kursansvarlig for spørsmål om kurs.

  • Grey Facebook Icon
  • Instagram - Grey Circle
0